L. Užkuraitienė: šeimos muzikavimas turi didžiulę įtaką meninei vaiko kompetencijai

L. Užkuraitienė su mokinėmis

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorės Laimutės Užkuraitienės teigimu, šeima yra vaiko pagrindinė socializacijos institucija, iš kurios perimamos visos žmogiškosios vertybės – pareiga ir atsakomybė, gėris ir grožis, meilė, tikėjimas bei visa kita.

Meninei vaiko kompetencijai didžiulę įtaką turi šeimyninis muzikavimas, kuris ne tik lavina jaunąją kartą, bet ir suteikia galimybę bendrame kūrybiniame procese įtvirtinti savivertę siekiant meninio rezultato, stiprina šeimyninius saitus, skiepija kultūringo laisvalaikio tradicijų puoselėjimą. Džiugu, kad ne tik tokiose šalyse kaip Vokietija, Austrija bei kitose, turinčiose labai senas, gilias namų muzikavimo tradicijas, bet ir Lietuvoje pastaruoju metu įvairių miestų muzikos mokyklose vyksta šeimyninio muzikavimo konkursai, festivaliai ar tiesiog proginiai koncertai.
Per visą Lietuvą nuvilnijęs Šv.Kazimiero ordino organizuotas muzikuojančių šeimų festivalis-konkursas „Gaidų pynė 2016“ išskirtinis savo mastabiškumu. Tai ypač reikšmingas renginys kultūrinėje erdvėje.  Linkiu visiems dalyviams įspūdingo finalo, kuris neabejotinai paskatins vis daugiau žmonių pajusti ir vertinti tarpusavio santykių stiprinimą per džiaugsmą teikiantį šeimos ar net visos giminės muzikavimą“, – festivalio dalyviams linkėjo
direktorė Laimutė Užkuraitienė.

Nuotraukoje – iš kairės B.Dvariono proanūkės, pianisto Justo dukros Justytė ir Ievutė. Totoriukė Elvina yra viena ryškiausių Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokinių. Su jomis ir direktorė Laimutė Užkuraitienė.

 

Taisyklės ir dalyvių paraiškos

Paskelbti Muzikuojančių šeimų konkurso-festivalio „Gaidų pynė 2016“ nuostatai ir pradedamas dalyvių paraiškų priėmimas.
Nuostatus rasite Meniu>Taisyklės, dalyvių paraiškas  – Meniu>Dalyvio anketa.
Dėmesio! Dalyvių prašymu, pratęsėmė paraiškų pateikimo laiką – paraiškos priimamos iki 2016.04.30
Laukiame visų Lietuvos muzikuojančių šeimų !

Startuojame !

2016 m. Lietuvoje startuoja naujas projektas – Muzikuojančių šeimų festivalis-konkursas “Gaidų pynė”. Pradedama dalyvių registracija, kuri truks iki kovo 31 d.

Festivalio tikslas – puoselėti Lietuvoje šeimos muzikavimo tradiciją, stiprinti šeimos narių tarpusavio ryšius, sudaryti sąlygas muzikuojančioms šeimoms ir jauniesiems atlikėjams įgyti sceninės patirties, scenoje kartu su artimaisiais išgyventi saviraiškos džiaugsmą.

Festivalis taip pat plėtoja mokymosi visą gyvenimą idėją, skatindamas nuolatinį mokymąsi, vykstan bet kuriuo amžiaus tarpsniu. Tad Festivalyje dalyvausiančios muzikuojančios šeimos gaus vertingų muzikos profesionalų patarimų, padėsiančių plėtoti turimus muzikinius įgūdžius.

Festivalis vyks visoje Lietuvoje. Festivalio laureatai turės galimybę išvykti į koncertines keliones Lietuvos mokyklose. Tai leis dalyviams pasidalinti muzikavimo šeimoje džiaugsmu su kitais, pajausti savo veiklos reikšmingumą ir prasmę ne tik savo šeimos rate.

Informaciją apie dalyvavimo Festivalyje sąlygas rasite Festivalio nuostatuose.

Maloniai kviečiame dalyvauti!