2024 13 birželio
Naujienos

Biržuose įvyko Šeštojo respublikinio muzikuojančių šeimų feativalio „Gaidų pynė’2022“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla

Birželio 17-19 dienomis Biržuose įvyko Šeštojo respublikinio muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė’2022“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla, jau trečiąjį kartą organizuojama Šv. Kazimiero ordino drauge su Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, kur, globojami direktorės pavaduotojos ugdymui Ramutės Petronytės, dalyviai turėjo puikias sąlygas darbui ir turiningam poilsiui. Tris dienas trukusioje Vasaros mokyklos programoje – atviros pamokos, susitikimai ir naujos pažintys, kvalifikacijos tobulinimas, edukaciniai užsiėmimai, koncertai. Muzikuojančių šeimų festivalis „Gaidų pynė“ palaikyti ir skatinti muzikuojančių šeimų meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose visuose Lietuvos regionuose, sudaryti sąlygas jų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skleistis, atgaivinti ir propaguoti Lietuvoje šeimų muzikavimo tradiciją. O jame, kaip ir anksčiau, dalyvauja muzikuojančios šeimos iš visos Lietuvos. Taigi ir į Festivalio Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklą šiemet atvyko ansambliai iš Šiaulių, Viduklės (Raseinių raj.,) Vilniaus, Kupiškio, Kauno, o ypač gausu buvo biržiečių muzikuojančių šeimų – iš viso dvylika įvairios sudėties šeimyninių ansamblių, atliekančių tiek klasikinę, tiek pramoginę muziką.

Pirmoji diena – judame. Judėjimas – gyvybės ir muzikos pagrindas

Birželio 17-ji diena – nuo pat ryto judame. Pirmiausia – iš įvairių Lietuvos kampelių, link Biržų, po to, jau dideliu būriu, autobusu, – link Latvijos – Bauskės ir Rundalės. Čia numatyta įvairi programa – ir susipažinti su Latvijos istoriniu-architektūriniu paveldu, ir apsilankyti Bauskės muzikos mokykloje, kur mūsų muzikuojančių šeimų ansambliai ir mokytojai pasidalins savo patirtimis ir idėjomis bei pasisems Latvijos pedagogų patirčių.

Pirmoji pažintis su Latvijos istoriniu paveldu, vos 20 kilometrų nuo Lietuvos sienos, Nemunėlio ir Mūšos santakoje stovinti 15 a. Bauskės pilis. Aplink jos sienas atsiveria plati puikios Bauskės apylinkių gamtos panorama. Tačiau čia ilgai neužtrunkame, nes priekyje – dar svarbesnis tikslas – Rundalės rūmai. Juos pasiekėme netrukus. Pastatyti 18 a. viduryje, Kuržemės kunigaikščio Ernsto Johano fon Birono užsakymu, ir suprojektuoti garsiojo Bartolomeo Rastrelli, Rundalės rūmai matė daugybę šeimininkų, ne kartą buvo nuniokoti karų ir suiručių. 1972 m. čia įkurtas Rundalės rūmų muziejus – viena iš pagrindinių turistinių vietų Latvijoje. Rūmus supa 10 ha prancūziško stiliaus parkas su rožių sodu, Žaliuoju teatru, dekoratyviniais kiemeliais ir fontanu.

Popietę judame po įspūdingai atstatytus ir restauruotus rūmus – daugybė prabangiai įrengtų salių, kambarių, kabinetų, atskleidžiančių Latvijos istorijos vingius ir buvusių rūmų šeimininkų gvyvenimo niuansus, judame po puikiai prižiūrėtą ir išpuoselėtą rūmų sodą. Oras nuostabus, nuotaika pakili, kompanija puiki.

Pasisėmę įspūdžių, pilnus plaučius įkvėpę besiskleidžiančių rūmų sodo rožių aromato, vėl judame link Bauskės, kur mūsų laukia susitikimas su Bauskės muzikos mokyklos bendruomene.

Mokykloje mus pasitinka vadovės – direktorė Anita Velmunska ir pavaduotoja Inita Idere-Bankava. Sutinkame ir mums jau gerai pažįstamą perkusininką Ikars Rungis, dalyvavusį Vasaros mokykloje 2019 metais. Puiki Bauskės muzikos mokykla, gerai įrengtos specializuotos klasės – mušamųjų, fortepijono, smuiko, ritmo, judesio ir kt. – puikios sąlygos moksleiviams ir mokytojams.

Pirmiausia – susipažinimo koncertas. Jo dalyviai – mūsų muzikuojančių šeimų ansambliai ir Vasaros mokyklos mokytojai – Aušra Liutkutė (sopranas), Rolandas Aidukas (baritonas) ir pianistė Giedrė Gabnytė. Koncertas ir muzikuojančių šeimų idėja sužavėjo mokyklos bendruomenės atstovus. Universali muzikos kalba visada padeda susikalbėti net ir skirtingomis kalbomis kalbantiems. Bendradarbiavimas tęsiasi.

Trumpai pabendravus ir atsikvėpus – atvira pamoka-seminaras „Ritmas ir judesys“, kurioje pagal muziką judame visi. Pamokos vedėja mokytoja Ieva Udre – diplomuota ritmo mestriškumo specialistė, Dalcroze Eurhythmics Didžiojoje Britanijoje kursų diplomantė. Pamokos užduotys – kūno judesiais perteikti įvairaus sudėtingumo muzikines ritmo formules (o tai nėra paprasta). Užduočių tikslas – ugdyti muzikalumą, klausymo įgūdžius, lavinti susikaupimą ir koordinaciją, atveriant kelius platesniam ir gilesniam muzikos supratimui.

Įspūdžių pakako visiems – ir vaikams ir suaugusiems. Iš Bauskės išvykstame atsigavę ir pasisėmę energijos, tarsi įgiję antrą kvėpavimą. Judėjimas suteikia naujų jėgų.

Antroji diena – gyvenimo pamokos ir dovanos

Birželio 18-ji. Ritmas, intonacija, frazė, garso tembras, kvėpavimo pratimai… Prasidėjo Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos dalyvių individualios pamokos. Vasaros mokyklos dalyvius – ansamblius ir jų mokytojus – konsultavo didžiulę atlikėjišką ir pedagoginę patirtį sukaupę, ne vieną talentingą muziką išugdę atlikėjai-pedagogai – smuikininkas prof. Petras Kunca, pianistė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) docentė dr. Giedrė Gabnytė, choro dirigentas, LMTA docentas Rolandas Aidukas, dainininkė, LMTA lektorė Aušra Liutkutė, kanklininkė, Šiaulių I muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Kristina Kuprytė, pianistė, Kauno J. Gruodžio konservatorijos mokytoja metodininkė dr. Paulė Gudinaitė-Laskauskienė. Įvairių instrumentų garsai ir dainuojančiųjų balsai nuo pat ryto skambėjo Biržų mieste dar nė nepriėjus muzikos mokyklos pastato. Savaime tai yra įprastas reiškinys, bet gi jau prasidėjo vasaros atostogos ….

Po pietų – Vasaros mokyklos dalyvių „Choro repeticija“. Mokysimės Festivalio dainą „Mylėkime žemę“, kurią, Almos Karosaitės žodžiais, sukūrė Šv. Kazimiero ordino įkūrėjas, a. a. Didysis Magistras Edvardas Eismontas A. Venckus. Per kiek daugiau nei valandą pasiektas džiuginantis rezultatas – choras suskambo darniu balsu. Pasak „Choro repeticijos” vadovo dirigento doc. Rolando Aiduko, „dar kiek padirbėjus, galima ir chorų konkurse dalyvauti”.

Po dienos darbų, 18 val., puikioje Biržų pilies menėje – koncertas „Muzikuojantys mokytojai“. Vasaros mokykla jau neįsivaizduojama be šio mokytojų koncerto. Jei jo staiga nebūtų, didelis praradimas ne tik Vasaros mokyklos dalyviams, bet ir Biržų miesto gyventojams.

Šiemet programoje – skirtingų stilių, žanrų ir charakterio kameriniai kūriniai, tarp jų – ir lietuvių kompozitorių. Pianistė, pedagogė, meno daktarė Paulė Gudinaitė-Laskauskienė, aktyviai koncertuojanti Lietuvoje bei užsienyje kaip solistė ir įvarių ansamblių narė, atliko Kauno kompozitorės Dalios Kairaitytės kūrinį „Impro-vizija“, kuriame jautriai perteikė autorės muzikinėmis ritmo formulėmis užrašytą poetinę nuotaiką.

Dainininkė Aušra Liutkutė (sopranas) drauge su nepakeičiama partnere pianiste Giedre Gabnyte – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pedagogės, tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatės – atliko 19 ir 20 amžiaus kompozitorių vokalinius kūrinius – Alfredo Catalani ariją Ebben? Ne andrò lontana iš operos La Wally, Giacomo Puccini populiariąją Lauretos ariją O mio babbino caro iš operos „Džanis Skikis“ ir Balio Dvariono dainą „Žvaigždutė“ (Leono Stepanausko žodžiais), sukurtą jo bičiulei Beatričei Grincevičiūtei. Platus ir skambus, pajėgus ir aukštame registre solistės sopranas, subtiliai naudojama vokalo technika, dėmesys žodžiui ir frazei padėjo įtaigiai perteikti kūrinių turinį. Jautrus pianistės Giedrės Gabnytės akompanimentas, švelniai atliepiantis solistės balso vingius, ansamblio dalyvių įsiklausymas viena į kitą – tarsi kėpavimas vienu ritmu – sukūrė scenoje mažą teatrą.

Volframo romansas Wie Todesahnung… O! du mein holder Abendstern iš Richardo Wagnerio operos „Tanhoizeris“, nėra paprastas atlikti pasirinkimas. Tačiau LMTA doc. Rolandui Aidukui (baritonas), pritariant pianistei doc. Giedrei Gabnytei, pakako ir balso jėgos, ir atlikimo technikos atskleisti nelengvą R. Wagnerio operos herojaus dvasinę būseną.

Efektingai nuskambėjo pianistės Giedrės Gabnytės atliekami Astoro Piazzolla „Angelų“ serijos kūriniai – Milonga del Angel, Resurreccion del Angel, La Muerte del Angel. Meistriškai valdydama dinamikos ir ritmų, spalvingų garso niuansų įvairovę, pianistė kūrė vieningą ciklo dramaturgiją.

Koncertą užbaigė Wolfgango Amadeus Mozarto duetas Nun, liebes Weibchen ir lietuvių liaudies daina „Kur tas šaltinėlis“, harmonizuota Aleksandro Kačanausko. Susijungę į darnų ansamblį, kūrinius atliko Aušra Liutkutė (sopranas), Rolandas Aidukas (baritonas), Giedrė Gabnytė (fortepijonas). Koncerto vedėjas – smuikininkas profesorius Petras Kunca, pristatydamas žiūrovams koncerto kūrinius bei atlikėjus, supažindino ir su festivalio „Gaidų pynė“ istorija ir tikslais, supindamas visą programą į vieningą visumą.

Klausantis koncerto dar kartą galėjome įsitikinti, kad Lietuvos atlikėjai – aukšto meistriškumo lygio profesionalai, gebantys įtaigiai interpretuoti įvairių stilių ir žanrų muziką, fiziškai ir emociškai nelengvus kūrinius. Koncertas „Muzikuojantys mokytojai“ – puiki dovana klausytojams.

Trečioji diena – padėkų niekada nebus perdaug

Birželio 19-ji – trečioji Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos diena – ir vėl prasidėjo nuo darbo klasėse. Dar kartą – frazė, garsas, judesys, skambėjimas, …. siekiant įtvirtiti tai, kas jau išmokta, lavinti atlikimo techniką, tobulinti kūrinio suvokimą. Iškilių muzikų-pedagogų – Vasaros mokyklos mokytojų – patirties sėmėsi ir atvirose pamokose dalyvavę ansamblių mokytojai. Taiklių pastabų ir vertingų patarimų pakako visiems.

O Vasaros mokyklos programa, kaip ir kasmet, baigėsi dalyvių baigiamuoju koncertu. Visi ansambliai pasirodė scenoje, klausėmės, ko išmokta, ką spėta patobulinti. Nors jaudinosi ir vaikai, ir jų tėveliai bei mokytojai, stengdamiesi pademonstruoti, ką išmoko per labai trumpą, bet intensyvų užsiėmimų laiką, daugelio dalyvių veiduose švytėjo pasididžiavimas, ypač kai koncerto pabaigoje jie gavo pažymėjimus, liudijančius Vasaros mokyklos programos baigimą.

Trumpa bet intensyvi ir turininga festivalio „Gaidų pynė’2022“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla, kur dalyviai atrado puikią aplinką ir bendraminčių bendruomenę, geras emocijas, profesionalių muzikų pagalbą, baigėsi netikėtai greitai, bet dovanojo dalyviams daug naujų patirčių, bendrystės jausmą ir bendravimo džiaugsmą. Tarsi kometa praskriejusi danguje, ji, viliuosi, ilgam išliks, ypač mažųjų dalyvių, atmintyje, gal kiek nušviedama, nukreipdama juos gyvenimo kelyje.

Už tai sakome nuoširdų AČIŪ partneriams ir rėmėjams, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vadovams – direktorei Editai Timukienei ir direktorės pavaduotojai ugdymui Ramutei Petronytei, Festivalio Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos Mokytojams – smuikininkui prof. Petrui Kuncai, pianistei, LMTA docentei dr. Giedrei Gabnytei, choro dirigentui, LMTA docentui Rolandui Aidukui, dainininkei, LMTA lektorei Aušrai Liutkutei, kanklininkei, Šiaulių I muzikos mokyklos mokytojai metodininkei Kristinai Kuprytei, pianistei, Kauno J. Gruodžio konservatorijos mokytojai metodininkei dr. Paulei Gudinaitei-Laskauskienei, skyrusiems savo laiką ir paramą muzikavimo šeimoje tradicijoms puoselėti, Festivalio akimirkas fotoaparatu nuolat fiksavusiam Audriui Gabniui, kurio nuotraukos padės ilgam išsaugoti gražius prisiminimus, ir visiems, kurie savo dalyvavimu, pagalba, patarimais prisidėjo prie Festivalio Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos sėkmės. Daugelis jų Festivalyje dalyvauja jau ne vienerius metus, vienijami muzikavimo šeimoje idėjos prasmės suvokimo, ir, neabejotinai, – vedini širdies diktuojamo troškimo „gyventi darant gera“. Todėl padėkų niekada nebus perdaug.

Taigi, Muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė’2022“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla baigėsi. Bet Festivalis tęsiasi toliau. Todėl dar neatsisveikiname, o sakome – iki greito susitikimo kituose festivalio „Gaidų pynė’2022“ renginiuose.

Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla, vykusi birželio 17-19 dienomis Biržuose, organizuota drauge su Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, yra sudėtinė Respublikinio muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė“, Lietuvoje vykstančio jau šeštąjį kartą, programos dalis. Festivalio pagrindinis organizatorius – Šv. Kazimiero ordinas (www.ordinas.lt), Festivalį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Audriaus Gabnio nuotraukos: