2024 13 birželio
Naujienos

Festivalis „Gaidų pynė’20/21“ – prasideda Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla

Rugpjūčio 27-29 dienomis, Biržuose, jau antrą kartą vyks Muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos renginiai. Festivalį organizuoja Šv. Kazimiero ordinas drauge su Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla. Mokyklos dalyviai, padedami profesionalių mokytojų, giliau pažins ansamblinio muzikavimo paslaptis, o kartu ugdys šeimos narių kūrybiškumą, puoselės šeimos kultūrines tradicijas, kaups muzikinę patirtį. Mokyklos programoje – žinomų muzikų ir pedagogų pamokos, paskaitos ir susitikimai, ekskursijos, koncertai. Festivalyje dalyvaujančioms muzikuojančioms šeimoms padės tobulėti ir konsultuos žinomi muzikai: smuikininkas, prof. Petras Kunca, pianistė doc. dr. Giedrė Gabnytė, choro dirigentas doc. Rolandas Aidukas, dainininkė Aušra Liutkutė, kanklininkė Kristina Kuprytė. Rugpjūčio 28 d. (šeštadienį), 18 val., Biržų Pilies menė (J. Radvilos g. 3, Biržai) įvyks mokytojų koncertas visuomenei „Muzikuojantys mokytojai“. Vasaros mokyklos programoje taip pat: rugpjūčio 27 d. (penktadienį) 15 val. – doc. Rolando Aiduko kvalifikacijos tobulinimo seminaras mokytojams – „Mokytojų metodinės veiklos iššūkiai karantino laikotarpiu. Kaip pasiruošti atestacijai“; rugpjūčio 28 d. (šeštadienį) 14.30 val. – kanklininkės Kristinos Kuprytės kankliavimo pamoka Vasaros mokyklos dalyviams „Kanklės mūsų rankose“.

Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos renginius užbaigs dalyvių baigiamasis koncertas, kuris įvyks rugpjūčio 29 d. (sekmadienį) 15 val. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos salėje.