2024 24 liepos
Naujienos

Vilniuje nuskambėjo festivalio „Gaidų pynė’2019“ baigiamojo koncerto garsai

Palydėjome dar vienerius, jau ketvirtuosius Muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė“ metus – rugsėjo 22 d., sekmadienį, Vilniuje nuotaikingai nuskambėjo Festivalio „Gaidų pynė’2019“ baigiamojo koncerto garsai. Kaip ir ankstesniais metais – Festivalis buvo turiningas ir gausus renginių, naujų įdomių pažinčių, gražaus bendravimo ir bendradarbiavimo.

2016 m. startavusio Festivalio tikslas – skatinti muzikavimo šeimoje tradicijos atgimimą, ugdyti šeimos narių kūrybiškumą, puoselėti šeimos kultūrines tradicijas, stiprinti šeimos išskirtinės vertės asmens ir visuomenės gyvenime suvokimą. Festivalio renginių metu scenoje pasirodo kartu muzikuojantys vaikai, tėvai, seneliai, kiti šeimos, giminės nariai, o greta jau žinomų ir ištikimų dalyvių, besikuriančią muzikuojančių šeimų bendruomenę kasmet papildo vis nauji įdomūs ir kūrybingi šeimų ansambliai. Muzikuojančios šeimos auga ir keičiasi, vyresnieji vaikai išvyksta mokytis, o į jų vietą stoja jaunesnieji broliukai ar sesutės, prie jau mzikuojančių prisijungia nauji šeimos nariai, jaunieji atlikėjai vis dažniau ir drąsiau pasirodo didžiojoje scenoje. Ne vienas ansamblis gali pasigirti nemenka koncertine patirtimi, yra dalyvavęs respublikiniuose ar net tarptautiniuose konkursuose ir tapęs laureatu.

Šiemet Festivalio baigiamojo koncerto, kuris tradiciškai yra ir konkursas, metu žiūrovus džiugino net 20 muzikuojančių šeimų ansamblių iš visos Lietuvos – Kėdainių, Biržų, Kauno, Raseinių rajono, Utenos, Panevėžio, Vilniaus, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos. Dalyvavo ir svečiai iš užsienio – gausi muzikuojanti šeima iš Rygos (Latvija), muzikavimo tradiciją šeimoje puoselėjanti ir perduodanti iš kartos į kartą. Tai – močiutė pianistė Gunta Melbārde ir anūkės Beatrise ir Liliāna Blumberga, Rygos Jāzeps Mediņš I muzikos mokyklos absolventės, griežiančios smuiku ir violončele.

Scenografo Arūno Adomaičio papuoštoje, svetingoje Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos salės scenoje tradiciškai pirmasis pasirodė Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunių choras Cantus gracilis vadovaujamas dirigento, mokytojo eksperto, doc. Rolando Aiduko, kuris atliko Festivalio dainą – Edvardo Eismonto A.Venckaus „Mylėkime Žemę”. Festivalio dalyvius ir svečius šiemet pasveikino profesionalių muzikų Ališauskų šeimos ansamblis – mama kanklininkė Aistė Bružaitė, tėtis birbynininkas Egidijus Ališauskas ir mažoji solistė – nenustygstanti vietoje, skardžiabalsė dukrelė Akvilė, kuriai buvimas scenoje ir dainavimas publikai yra tarsi džiugus, kupinas atradimų nuotykis.

Po šio pasirodymo koncerto vedėjas Mindaugas Ancevičius paskelbė koncerto konkursinės dalies pradžią. Dalyvių konkursinius pasirodymus stebėjo ir vertino autoritetinga komisija – smuikininkas prof. Petras Kunca (komisijos pirmininkas), Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorė Laimutė Užkuraitienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pedagogai – kompozitorius, orkestrų dirigentas Kazys Daugėla, chorų dirigentas Rolandas Aidukas, Lietuvos operos ir baleto teatro operos solistė Sofija Jonaitytė, Kauno J. Gruodžio konservatorijos vyr. mokytoja, pianistė Paulė Gudinaitė.

Ansambliai, muzikuojantys padedami mokytojų arba savarankiškai ir atstovaudami jiems artimą muzikos kryptį, konkuravo trijose kategorijose – pramoginės, liaudies arba akademinės muzikos. Žiūrovai galėjo išgirsti ir įvertinti įvairiais muzikos instrumentais grojančius, įvairios sudėties ansamblių pasirodymus, kurių įvairaus amžiaus nariai – nuo septynerių iki 74 metų amžiaus – džiaugsmo ir kūrybingumo šaltinį atranda skirtingų krypčių ir stilių muzikoje. Koncerto pabaigoje, kol komisijos nariai skaičiavo vertinimo balus, nuskambėjo ir keletas nekonkursinių ansamblių pasirodymų. Tai – balsingasis Ilja ir jo vyresnioji sesutė pianistė Iveta Šakuro bei brolių Manto ir Lauryno Latonų fortepijono ir eufoniumo duetas iš Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos, dviejų vilniečių mokytojų šeimų fortepijoninis kvartetas „Gėlių valsas” (Agnė Kavaliauskienė, Rasa Ona Kavaliauskaitė, Rima Švėgždaitė, Agnė Marija Bagočiūnaitė) iš Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos. O Festivalio baigiamojo koncerto staigmena tapo 2017 ir 2018 metų Festivalio „Gaidų pynė” I vietos laureatų Brolių Poškų dueto mini koncertas. Šis įsimintinas brolių gitaristų Algirdo Leonardo ir Augusto ansamblis, atstovaujantis Vilniaus „Ąžuoliuko” ir Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetę muzikos mokyklas, koncertavęs ne vienoje užsienio šalyje, yra ne kartą pelnęs apdovanojimus įvairiuose konkursuose ir festivaliuose, o 2019 m. birželio mėn. ansamblis tapo Baltijos gitarų festivalio Birštone tarptautinio jaunųjų klasikinės gitaros atlikėjų konkurso laureatu.

Festivalio laureato diplomus ir pinigines premijas pelnė kolektyvai iš kiekvienos muzikos kategorijos, surinkę daugiausiai vertinimo komisijos balų. Festivalio „Gaidų pynė’2019“ liaudies muzikos kategorijoje laureatais tapo – kanklių ansamblis „Ašarėlė“ (Elzė, Urtė ir Erta Dambrauskaitės, Rugilė Jakštaitė) iš Panevėžio muzikos mokyklos, Svajūno ir Jono Ilčiukų armonikų duetas iš Utenos meno mokyklos ir Onos ir Auškalnienės ir Rūtos Auškalnytės vokalinis duetas iš Akademijos, Kėdainių raj.; pramoginės muzikos kategorijoje laureato vardą pelnė – vokalinis ansamblis „Aš ir tu“ ir Urtė Stanevičiūtė (Daiva Makutienė, Kipras Makutis, Urtė Stanevičiūtė) iš Kėdainių; akademinės muzikos kategorijos mėgėjų pogrupyje laureatais tapo – Cornet trio (Zigmas Kazlauskas, Onutė Repečkaitė ir Antanas Repečka) iš Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos, fortepijoninis duetas „Muzikuojančios sesės“ (Teresė ir Lauryna Bukytės) iš Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir Kamerinis ansamblis (Julija, Rugilė Nainytės, Gita Gliaudytė, Gabija ir Emilija Maciukevičiūtės) iš Girkalnio ir Norgėlų (Raseinių raj., Raseinių meno mokykla); akademinės muzikos kategorijos profesinės krypties pogrupyje laureatų diplomais apdovanoti – Čibirų kamerinis ansamblis (Judita Čibiraitė (kanklės), Jaunius Čibiras (akordeonas) iš Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos, Gunta Melbārde, Liliāna ir Beatrise Blumberga fortepijoninis trio iš Rygos ir Lyja ir Vėja Germanavičiūtės (smuikas ir fortepijonas) iš Viduklės (Raseinių raj.), Raseinių meno mokyklos.

Taip pat buvo išdalintos kelios nominacijos: „Už geriausią sceninį įvaizdį” apdovanotas ansamblis „Linksmosio boružės” (Saulė Pabarškaitė ir Aistė Pabarškienė) iš Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos, už lietuviškų kūrinių atlikimą – „Šeimyninis kvartetas” (Irma Piliuginienė, Emilija Piliuginaitė, Simas ir Benas Piliuginai) iš Kauno „Vyturio” gimnazijos, kūrybiškiausiu ansambliu pripažinta „Moldavaneska” (Marta Burbaitė ir Sofija Zachorževskaja) iš Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos, originaliausio ir artistiškiausio ansamblio vardus pelnė Godos ir Justo Meidų bei Rugilės ir Urtės Pipiraičių liaudies instrumentų duetai iš Utenos meno mokyklos. Festivalio dalyviai taip pat buvo apdovanoti Dalyvio diplomais ir gausiomis rėmėjų – UAB „Kotryna” ir UAB „Pergalė” bei Šv. Kazimiero ordino dovanomis. Festivalio baigiamojo koncerto metu be dovanų neišvyksta nė vienas ansamblis. Tai yra jų pasiekimų, pastangų įvertinimas ir veiklos motyvavimas, skatinantis ir pasididžiavimą savo šeima bei suteikiantis daugiau pasitikėjimo savo jėgomis.

Pasak vilniečių kornetistų ansamblio Cornet trio įkūrėjo ir vadovo, ilgamečio simfoninio orkestro trimitininko, senelio Zigmo Kazlausko, „grojimas ansamblyje suartina žmones – tai bendri siekiai, troškimai, planai ir svajonės“. Senelis sako norintis, kad jo vaikaičiams išliktų gražūs prisiminimai apie drauge praleistas akimirkas muzikuojant. Visai nesvarbu, kuo jie bus užaugę, bet muzika juos lydės visą gyvenimą. Festivalio-konkurso „Gaidų pynė’2019“ I vietos laureatais tapusio ansamblio nariai sako, kad dalyvavimas tokio pobūdžio renginyje padeda pamatyti perspektyvą ir progresą. „Tai tikslas, siekiamybė, savęs patikrinimas. Darbas be užsibrėžto tikslo tampa bevaisis. Visi konkursai tobulina ir drausmina muzikantus, duoda jiems kryptį ir įvertinimą.“

Festivalis „Gaidų pynė“, organizuojamas Šv. Kazimiero ordino iniciatyva, išskirtinis tuo, kad subūrė gausų bendraminčių ir partnerių būrį, tarp kurių – ir žymūs menininkai, pedagogai, dovanoję savo laiką ir paramą, ir institucijos, ypač – nemažas Lietuvos muzikos mokyklų būrys. Festivalio „Gaidų pynė“ organizatoriai – Šv. Kazimiero ordino nariai ir partneriai džiaugiasi, kad šiemet šią iniciatyvą parėmė Lietuvos Kultūros taryba, skyrusi dalinį projekto finansavimą, kuris leido ne tik surengti festivalio dalyvių pasirodymus Lietuvos regionuose bei suburti muzikuojančias šeimas Vilniuje, drauge su muzikuojančiomis šeimomis aplankyti ir surengti koncertus senelių globos namuose, bet ir išplėsti edukacinę paramą ansamblių dalyviams ir jų mokytojams bei šiemet pirmą kartą organizuoti festivalio „Gaidų pynė“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklą.

Festivalio dalyviams – muzikuojančioms šeimoms – svarbios buvimo kartu, malonaus bendravimo ir tuo pačiu tobulėjimo valandėlės, sujungiančios sielas ir ugdančios kantrybę.

Gražu girdėti ir matyti, kaip šeimos bendrauja scenoje, kaip mėgaujasi tuo, ką groja. Muzikuodamos jos padeda išsaugoti meilę širdyse. Ir ne tobulas kūrinio atlikimas čia svarbiausia, o tas buvimo kartu džiaugsmas, kuris tarsi žiedas skleidžia grožį ir šilumą visiems aplinkiniams.

Luko Kodžio nuotraukos