2024 13 birželio
Naujienos

Vydūnas: „Muzika (…) mūsų esmei laisvę atiduoda“. Įvyko Muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė’2022“ baigiamasis koncertas

Rugsėjo 18 d. (sekmadienį) Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokykloje nuotaikingai nuskambėjo Šeštojo respublikinio muzikuojančių šeimų festivalio “Gaidų pynė’2022” baigiamojo koncerto garsai. Palydėjome dar vienerius festivalio „Gaidų pynė“ metus, kurie ilgam išliks mūsų atmintyje. Tai, ką patyrėme, su kuo susitikome, ką sužinojome ir supratome, praturtina mūsų pasaulio suvokimą, atveria naujus jo aspektus ir naujomis prasmėmis nušvinta mūsų kasdieninėje veikloje. Džiaugiamės festivalio „Gaidų pynė“ bendruomenės kuriama kultūrine patirtimi, kuri, net ir siaučiant pandemijai, o dabar dar ir karo mums netolimoje Ukrainoje fone, išlieka aktuali.

Šiemet Festivalio baigiamojo koncerto, kuris tradiciškai yra ir konkursas, metu scenoje pasirodė muzikuojančios šeimos iš Kėdainių, Kauno, Raseinių rajono, Vilniaus, Šiaulių, o ypač gausiai atvyko biržiečių muzikuojančios šeimos – net penki ansambliai. Startavęs 2016 metais, festivalis gali pasigirti gausiu partnerių ir gerbėjų iš visos Lietuvos būriu. O pagrindinė jo varomoji jėga yra įvairaus amžiaus – nuo darželinuko iki senjoro – dalyvių jaunatviška energija, entuziazmas, ir kartu siekis išsaugoti tradicijas, kurias per amžius puoselėjo ištisos kartos.

Koncerto, įvykusio svetingoje Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos salės scenoje, pradžioje tradiciškai pirmiausia nuskambėjo Festivalio daina – Edvardo Eismonto A. Venckaus „Mylėkime Žemę”, kurią atliko Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunių choras Cantus gracilis vadovaujamas dirigento, mokytojo eksperto, LMTA docento Rolando Aiduko. Festivalio dalyvius ir svečius šiemet pasveikino Šv. Kazimiero ordino Didysis Magistras Henrikas Armoška-Eismontas, kartu įteikdamas ir padėkos raštus daugelį metų Festivalį globojusiai Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorei Laimutei Užkuraitienei, tik kiek daugiau nei prieš mėnesį vadovavimo mokyklai pareigas perdavusi kolegei Irenai Karsokienei, ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vadovams ir bendruomenei, trejus metus pagalba bei dalyvavimu aktyviai prisidėjusiems prie festivalio Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos organizavimo.

Koncerto vedėjas Mindaugas Ancevičius klausytojams trumpai papasakojo, kiek įvairių renginių – įdomių susitikimų, edukacinių veiklų, ekskursijų, koncertų įvyko per šiuos festivalio „Gaidų pynė’2022“ metus, ir, paskelbęs koncerto konkursinės dalies pradžią, supažindino žiūrovus su vertinimo komisija. Dalyvių konkursinius pasirodymus stebėjo ir vertino profesionalūs muzikai ir pedagogai: Laimutė Užkuraitienė (komisijos pirmininkė), kompozitorius ir dirigentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) docentas Kazys Daugėla, choro dirigentas, LMTA docentas Rolandas Aidukas, muzikologė, LMTA lektorė Virginija Apanavičienė, pianistė, daktarė, LMTA docentė Giedrė Gabnytė, dainininkė, LMTA lektorė Aušra Liutkutė, o taip pat Lietuvos operos ir baleto teatro operos solistė Sofija Jonaitytė.

Ansambliai, muzikuojantys padedant mokytojams arba savarankiškai ir atstovaudami jiems artimą muzikos kryptį, konkuravo trijose kategorijose – pramoginės, liaudies arba akademinės muzikos. Žiūrovai galėjo išgirsti ir įvertinti įvairiais muzikos instrumentais grojančius, įvairios sudėties ansamblių pasirodymus, kurių įvairaus amžiaus nariai džiaugsmo ir kūrybingumo šaltinį atranda skirtingų krypčių ir stilių muzikoje.

Festivalio laureato diplomus ir pinigines premijas pelnė šeimų ansambliai iš kiekvienos muzikos kategorijos, surinkę daugiausiai vertinimo komisijos balų. Festivalio „Gaidų pynė’2022“ Akademinės muzikos kategorijos Mėgėjų pogrupio laureatais tapo: I vieta – Baužų šeimos ansamblis (mama Eva Baužienė (kanklės), dukra Andrėja Baužaitė (kanklės), sūnus Pijus Bauža (saksofonas), sūnus Karolis Bauža (birbynė), bičiulė Adrija Lideikytė (kanklės)) iš Šiaulių I muzikos mokyklos; II vieta – ansamblis „POP“ (tėtis Martynas Staškevičius (trombonas), dukra Karina Staškevičiūtė (fortepijonas)) Biržų rajono, Kirdonių kaimo; III vieta – fortepijoninis duetas “Fuga” (seserys Elinga ir Miglė Fergizaitės) iš Likėnų, Biržų rajonas. Abu pastaruosius ansamblius globoja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojai.

Akademinės muzikos kategorijos Profesinės krypties pogrupyje laureatų diplomais apdovanoti: I vieta – ansamblis Déjà vuiš Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos (mama Vilma Vilūnaitė (fortepijonas), dukros Liepa (akordeonas) ir Rusnė (fleita) Griciūtės, tėtis Robertas Gricius (mušamieji)); II vieta – Kamerinis ansamblis (seserys Lyja ir Vėja Germanavičiūtes (smuikas ir fortepijonas)) iš Viduklės, Raseinių meno mokyklos auklėtinės; III vieta – sesė ir brolis Joneta ir Jaunius Čibirai (smuikas ir akordeonas) iš Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos.

Liaudies muzikos kategorijos laureatais tapo: I vieta – Ona Auškalnienė ir Rūta Auškalnytė (vokalinis duetas) iš Akademijos, Kėdainių rajonas; II vieta – sesė ir brolis Agota ir Gabrielius Stulpinai (fleita ir akordeonas) iš Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos; III vieta – Magylų šeimyna (mama Dalia Magylienė (cimbolai), dukra Miglė Magylaitė (smuikas), sūnus Vytautas Magyla (mažasis būgnelis)) iš Vilniaus Žvėryno gimnazijos.

Pramoginės muzikos kategorijoje laureato vardą pelnė: I vieta – D4M (tėtis Darius Misiūnas (gitara), dukra Darija Misiūnaitė (fortepijonas), dukra Domilė Misiūnaitė (fleita)) iš Vilniaus; II vieta – vokalinis ansamblis Red sky (seserys Gabrielė (gitara) ir Hilarija (vokalas) Čeponytės) iš Biržų rajono, Kirdonių kaimo.

Koncerto antrojoje dalyje nuskambėjo ir keletas nekonkursinių ansamblių pasirodymų. Staigmena žiūrovams tapo ansamblio iš Ukrainos pasirodymas. Mama Liudmila Roos su dukromis Viktorija ir Glorija, gyvenančios Dubno mieste, Rovenskoje srityje, dėl mums visiems žinomų priežasčių, netikėtai atsidūrė Lietuvoje, ir saugų prieglobstį surado Biržuose. Mamai Liudmilai pritariant fortepjonu, seserys padainavo ukrainiečių dainą „Nuostabus kraštas“ ir sulaukė gausių plojimų. 

Koncerte pasirodė ir keletas ansamblių iš Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos. Žiūrovus sužavėjo fortepijoninis duetas „Smalsuoliai“ – anūkas Ajus Bagdonas ir močiutė Janina Bagdonienė, kurie dar tik pirmus metus mokosi muzikos, o kad būtų smagiau, muzikuoja drauge. Ansamblis „Tigrinės antys“ – Mama Milda Nevierienė (pop arfa), dukros Adelė ir Agota Nevieraitės (kanklės ir fortepijonas), supažindino žiūrovus su savo rankomis pagal prancūzų arfininkės, atlikėjos ir pedagogės Véronique Musson-Gonneaud bei dailidės Pascal Bernard modelį pagaminta pop arfa. O fortepijonis duetas „Pokštininkai“ sesuo Gabrielė Kubiliūtė ir brolis Rokas Kubilius koncertą užbaigė nuotaikingu vokiečių liaudies šokiu „Žvaigždžių polka”.

Visi Festivalio dalyviai buvo apdovanoti Dalyvio diplomais ir gausiomis rėmėjų – UAB „Kotryna” ir UAB „Pergalė” bei Šv. Kazimiero ordino dovanomis. Festivalio baigiamojo koncerto metu be dovanų neišvyksta nė vienas ansamblis. Tai yra jų pasiekimų, pastangų įvertinimas ir veiklos motyvavimas, skatinantis ir pasididžiavimą savo šeima bei suteikiantis daugiau pasitikėjimo savo jėgomis.

Savo mintimis apie praėjusius festivalio „Gaidų pynė’2022“ renginius pasidalino prof. Petras Kunca: „Man atrodo, kad šių metų renginys suskambo dar kokybiškiau negu ankstesnieji. Be abejo, turėjo reikšmės ir geranoriška kolegų biržiečių parama – Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ilgametė tradicija remti prasmingus meno įvykius buvo juntama ir šioje „Gaidų pynėje’2022“. Aš vis dar gyvenu prisiminimais, kaip geranoriškai mūsų kolegos „Vasaros mokyklos“ dėstytojai įsiliejo į Festivalio renginius Biržuose, su atsidavimu mokė jaunuosius ir vyresnius atlikėjus, paruošė juos koncertams Mokykloje ir patys pasirodė tikrais menininkais dėstytojų koncerte Biržų pilies menėje. Nepamirštami liko ir susitikimai su Bauskės muzikos mokyklos mokytojais, Rundalės pilies aplankymas. Bet svarbiausia, kas išskiria šį festivalį, tai visų mūsų, festivalio dalyvių, tarpusavio bendravimo šiluma, mokytojų dėmesys atlikėjams ir jų klausytojams ir, be abejo, šeimų ansamblių pagarba pasirinktai muzikai.“

Festivalis „Gaidų pynė“, organizuojamas Šv. Kazimiero ordino iniciatyva, išskirtinis tuo, kad subūrė gausų bendraminčių ir partnerių būrį, tarp kurių – ir žymūs menininkai, pedagogai, dovanoję savo laiką ir paramą, ir institucijos, ypač – nemažas Lietuvos muzikos mokyklų būrys. Festivalio „Gaidų pynė“ organizatorius – Šv. Kazimiero ordinas nuoširdžiai dėkoja visiems partneriams ir rėmėjams, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vadovams, Festivalio Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos mokytojams, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos vadovams, skyrusiems savo laiką ir paramą muzikavimo šeimoje tradicijoms puoselėti, Šv. Kazimiero ordino nariams, visiems, kurie savo dalyvavimu, pagalba, patarimais prisidėjo prie Festivalio renginių sėkmės. Daugelis jų Festivalyje dalyvauja jau ne vienerius metus, vienijami muzikavimo šeimoje idėjos prasmės suvokimo, ir, neabejotinai, – vedini širdies diktuojamo troškimo „gyventi darant gera“.

Dėkojame Lietuvos kultūros tarybai, skirtu finansavimu prisidėjusiai, kad festivalis „Gaidų pynė“ jau kelerius metus skamba Lietuvos miestuose, regionuose ir net užsienyje. Dėkojame festivalio dalyviams už jų entuziazmą ir norą muzikuoti, mokytojams, be kurių nuoširdaus darbo ir palaikymo čia nebūtų didelės dalies ansamblių,

Taip pat nuoširdžiai dėkojame festivalio rėmėjams – uždarosioms akcinėms bendrovėms „Kotryna“ ir „Pergalė“ už puikias dovanas.

Pastarųjų metų ir mėnesių įvykiai pasaulyje dar kartą priminė, koks svarbus yra šeimos narių tvirtas ryšys ir palaikymas. Ieškodami atsakymų į vis dažniau kylančius egzistencinius klausimus, nepamirškime ir muzikos galių, kuri teikia viltį, ramina, guodžia, pakylėja, o muzikavimas šeimoje padeda puoselėti bendrystę.

Filosofas, rašytojas, kultūros veikėjas Vydūnas rašė:

Muzika, kitą būseną žadindama mūsų asmenybėje, mūsų esmei laisvę atiduoda (…).

(…) Senovės lietuviai giedodami dainuodami muzikos galią gerai suprato. Giesmės–dainos valo jausmų gyvatą nuo visokių nešvarumų. Todėl dainuojančios lietuvaitės seniau ir atrodė lyg būtų iš aukštesnio gyvenimo ant žemės nužengusios skaistuolės. Dorosios dainos jas nuolat skaistino.

(…) Lietuvių tauta nebūtų galėjusi tiek kilnumo išauginti, jeigu savo dainavimu nebūtų šalinusi neigiamųjų būsenų iš širdies ir nekūrusi teigiamąsias, šviesiąsias. Bet pagaliau reikalinga jomis rūpinties visai atsidėjus.

Parimkime atmintyje prie to linksmumo, kurį vienas antras mumyse sužadino, kurį mums vienas kitas apreiškė, prie visų būsenų, kurios iš mūsų lyg maloni šypsena spindi ir nešaudo piktai.

Tokiu būdu kursime savo jausmų gyvatoje tiktai malonumą, visokios rūšies šviesią nuotaiką, spindinčias jėgas“. (Vydūnas. Raštai II. Vilnius, Mintis, 1991, p. 416-417)

Baigiamojo koncerto nuotraukos:

ordinas.lt archyvo nuotraukos