2024 13 birželio
Naujienos

Festivalio “Gaidų pynė’2019” dalyviai aplankė Utenos socialinės globos namų gyventojus

Utenos socialinės globos namai – gilios istorinės praeities globos įstaiga, kurios įkūrimas datuojamas dar 1909 metais. Tuomet tai tebuvo nedidelė prieglauda benamiams seneliams ir invalidams. Šiandien globos namuose gyvena apie 290 senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių iš Utenos apskrities ir kitų šalies regionų. Čia lapkričio 8 d. ir apsilankė Muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė’2019“ dalyviai – muzikuojančių šeimų ansambliai iš Utenos meno mokyklos.

Atnaujinta globos namų koncertų salė, gyventojams sukurtos patogios gyvenimo sąlygos, siekiama, kad juos suptų graži, jauki aplinka. Globos namų gventojų bendruomenė nekantriai laukė ir šiltai sutiko svečius. Savo darbus trumpam atidėjo ir globos namų personalas. Pasidalinti muzikavimo džiaugsmu atvyko sesės ir broliai – Goda ir Justas Meidai, Smiltė ir Urtė Kulbauskaitės, Jonas Ilčiukas ir bičiulis Augustinas Maniušis. Visi jie lanko etnomuzikologės, mokytojos Rimos Garsonienės vadovaujamą Utenos meno mokyklos tradicinę kapelą ,,Mažasis Sietynėlis“. Vaikai ir jaunuoliai turi galimybę lavinti muzikinius gabumus mokydamiesi savo krašto, tautos muzikos, gali mokytis dainuoti, šokti, groti net keliais muzikos instrumentais – skambinti cimbolais, citra, kankliuoti, groti mažuoju būgneliu, amonikomis, griežti smuiku, skudučiuoti, pūsti ragus, lamzdelius. Vaikai su džiaugsmu muzikuoja, koncertuoja su kapela ar poromis, yra dalyvavę daugelyje konkursų, festivalių, tapę laureatais. Štai broliai Jonas ir Svajūnas Ilčiukai šiemet tapo ir festivalio „Gaidų pynė’2019“ II vietos laureatais, o Godos ir Justo Meidų bei Rugilės ir Urtės Pipiraičių liaudies instrumentų duetai pelnė originaliausio ir artistiškiausio ansamblio nominacijas.

Koncertą pradėjo jungtinis visų koncerto dalyvių ansamblis – drauge suskambo ir armonikos, ir cimbolai, ir būgnelis.

Koncertą vedusi ansamblių mokytoja, etnomuzikologė Rima Garsonienė, gyvai bendraudama su auditorija, ne tik pristatė vaikus, drąsino mažuosius atlikėjus, bet ir pati aktyviai muzikavo – tai dainuodama, tai pritardama būgneliu.

Žiūrovai šiltai sutiko nuotaikingai liaudies dainas užtraukusius muzikuojančius vaikų ansamblius, drauge dainavo, pritardami populiarioms liaudies žaidimų „Šiaudų batai, šakaliniai padai“, „Zur, zur malūnėlis“, „Šuldi, ruldi, varyk žąsis gulti“ melodijoms, plojo ir trepsėjo skambant „Ant kalno karklai siūbavo“, „Abelytė gražiai žydi“, „Petkevičiaus polkai“ ir kitiems liaudies kūrinėliams.

Susižavėjimo plojimų sulaukė ir Jono Ilčiuko bei Augustino Maniušio armonikų duetas. Jaunuoliai, puikiai įvaldę grojimo manierą, žiūrovus linksmino iš pradžių rusiškomis standartizuotomis, o vėliau ir Peterburgo armonikomis nuotaikingai užgroję liaudiškus šokius – Valsą, Polką, Fokstrotą, Maršą. Klausytojai aktyviai pritarė, nedaug betrūko, kad salėje pradėtų ir poros suktis.

Atlikėjams nepagailėta pelnytų plojimų, nuoširdaus palaikymo, jauki muzikinė popietė neprailgo – smagu klausytis ir matyti, kaip jaunuoliai myli liaudies muziką, žavisi liaudies instrumentais.

Koncerto pabaigoje atlikėjams dėkojo Globos namų meno vadovas Gediminas Kaušylas ir džiaugėsi, kad festivalio dalyviai apsilankė Utenoje bei linkėjo jiems kūrybinės sėkmės, o muzikuojančios šeimos pažadėjo dar ne kartą apsilankyti šiuose jaukiuose ir svetinguose globos namuose.

Muzikuojančių šeimų festivalio “Gaidų pynė” ansambliai kasmet dalyvauja labdaringuose koncertuose, kurie skirti pasidalinti muzikavimo džiaugsmu su socialiai labiausiai pažeidžiamomis mūsų visuomenės grupėmis – vaikais, likusiais be tėvų globos, neįgaliaisiais ir seneliais.

Festivalį organizuoja Šv. Kazimiero ordinas, kurio devizas Vivere bonum faciendo („Gyventi, darant gera“). Festivalį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.