2024 13 birželio
Naujienos

Kviečia „Gaidų pynė’2019“ – Ketvirtasis respublikinis muzikuojančių šeimų festivalis

Prasideda Ketvirtasis respublikinis muzikuojančių šeimų festivalis „Gaidų pynė’2019“. Renginys, kurio šūkis – „Muzikuojanti šeima – darni šeima, darni šeima – stipri valstybė“, kaip ir kasmet vyks nuo balandžio iki lapkričio mėnesio visoje Lietuvoje. Festivalio programoje – koncertai Lietuvos miestų mokyklose, globos namuose, gegužės mėnesį festivalio „Gaidų pynė’2018“ laureatų koncertas Kauno valstybinėje filharmonijoje, rugsėjo mėnesį festivalio baigiamasis koncertas Vilniaus B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje.

Šiemet pirmą kartą Festivalio metu organizuojama Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla, skatinsianti dalyvių nuolatinį mokymąsi ir tobulėjimą. Mokykla planuojama birželio 14-16 dienomis Biržuose. Mokyklos dalyviai, padedami profesionalių mokytojų, giliau pažins ansamblinio muzikavimo paslaptis, o kartu ugdys šeimos narių kūrybiškumą, puoselės šeimos kultūrines tradicijas, kaups muzikinę patirtį. Mokyklos programoje – žinomų muzikų ir pedagogų pamokos, paskaitos ir susitikimai su įžymiais žmonėmis, vakaronės, ekskursijos, koncertai, kitos edukacinės veiklos, kurios praturtins dalyvius naujomis įsimintinomis patirtimis ir gebėjimais. Festivalyje dalyvaujančioms šeimoms padės tobulėti ir konsultuos žinomi muzikai: choro „Dagilėlis“ vadovas Remigijus Adomaitis, kompozitorius, dirigentas Kazys Daugėla, operos solistė ir edukatorė Sofija Jonaitytė, smuikininkas prof. Petras Kunca, akordeonininkas prof. Eduardas Gabnys, kiti iškilūs Lietuvos menininkai ir pedagogai.

Mokykla – tai puiki proga kurti ir stiprinti muzikuojančių šeimų bendruomenę, glaudžiau susipažinti ir pabendrauti su panašius pomėgius puoselėjančiomis šeimomis, siekiančioms, kad muzikinė veikla taptų šeimos ir vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, kūrybos ir prigimtinių galių atsiskleidimo šaltiniu. Nes muzikavimas šeimoje yra labiausiai visus suburianti veikla, kurianti tvirtus ryšius, vienijanti skirtingas kartas. Smuikininkė Kristina Domarkienė apie muzikavimą šeimoje sako – „Kai mes grojame, jaučiame kaip susijungiame ir susivienijame. Visa atmosfera pasikeičia, tai suteikia nepaprastai daug džiaugsmo ir malonumo“.

Dalyvių apgyvendinimo išlaidos bus apmokėtos projekto lėšomis. Vaikų ansamblius būtinai turi lydėti vyresnis asmuo – šeimos narys ar mokytojas.
Festivalio tikslas – palaikyti ir skatinti muzikuojančių šeimų meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose visuose Lietuvos regionuose, sudaryti sąlygas jų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skleistis, atgaivinti ir propaguoti Lietuvoje šeimų muzikavimo tradiciją. Ugdyti ir plėtoti šeimos narių muzikinius gebėjimus, kaip kūrybiškumo ir šeimos tradicijų puoselėjimo erdvę.
Festivalio pagrindinis organizatorius – Šv. Kazimiero ordinas (www.ordinas.lt). Festivalio partneriai – Baltų kultūros ir mokslo paramos fondas, Vilniaus B. Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla, Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Kauno J. Naujalio muzikos gimnazija, Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Šiaulių S. Sondeckio muzikos mokykla, Panevėžio muzikos mokykla, Palangos St. Vainiūno meno mokykla, Biržų V. Jakubėno muzikos mokykla.

Festivalį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Šiemet Festivalyje yra ir daugiau naujovių. Apie jas galite sužinoti susipažinę su nuostatus.

Visą informaciją apie festivalį  rasite -> Nuostatai, Dalyvių paraiškos forma.

Dalyvių paraiškos priimamos iki balandžio 15 d.

Maloniai kviečiame dalyvauti!