2024 20 gegužės
Naujienos

Muzika šeimose skamba ir pandemijos metu

Koncertas „Muzikuojame šeimoje“, įvykęs Kauno valstybinėje filharmonijoje rugsėjo 5 d., sukvietė pačius ištikimiausius muzikuojančių šeimų gerbėjus. Tradiciškai koncerto dalyviai – praėjusių metų Muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė“ laureatai – mėgėjų ansambliai iš visos Lietuvos, atliekantys įvairių stilių ir krypčių muziką. Drauge su mėgėjais scenoje pasirodė ir profesionalių muzikų Aistės Bružaitės (kanklės ) ir Egidijaus Ališausko (birbynė) muzikuojanti šeima. Koncertą šiltai ir betarpiškai vedė operos solistė Sofija Jonaitytė.

Koncertą pradėjo kanklių ansamblis „Ašarėlė“, jau daugelį metų vadovaujamas Panevėžio muzikos mokyklos mokytojos Rimos Mureikienės. Ansamblis, kurio pagrindą sudaro Dambrauskų šeimos sesutės Elzė, Urtė ir Erta, drauge su bičiulėmis Rugile Jakštaite, Rugile Mažuolyte ir Gaja Marija Kitraite, atliko Raimonds Tiguls pjesę „Gruodis“, Rimos Mureikienės Improvizaciją lietuvių liaudies dainos “Aš pasėjau linelius” tema ir estų liaudies šokį – „Uks kaks karaga“. Puikus ansamblio skambėjimas, be abejo, yra ir mokytojos, ir merginų ilgalaikio kruopštaus darbo rezultatas, daugybę kartų įvertintas ir įvairaus lygio respublikiniuose ar tarptautiniose konkursuose, gausybėje koncertų. Muzikuoti merginas skatina ir šeimų palaikymas – kartais su savo dukromis koncertuoja ir jų mamos.

Seserys Lyja ir Vėja Germanavičiūtės (smuikas ir fortepijonas) iš Viduklės (Raseinių raj.) taip pat yra nuolatinės festivalio „Gaidų pynė“ dalyvės, jau ne kartą pelniusios laureato vardą. Palaikomos ir skatinamos muzikalios šeimos bei Raseinių meno mokyklos mokytojų Jolantos Turčinskienės ir Laisvidos Juodytės, merginos išbando savo jėgas atlikdamos įvairių krypčių muziką – tiek pramoginę, tiek akademinę. Šį kartą sesių duetas atstovavo akademinės muzikos profesinę kryptį ir koncerto metu atliko Antono Arenskio pjesę „Neužmirštuolė“.

Nuolatinės festivalio dalyvės yra ir mama Ona Auškalnienė bei dukra Rūta Auškalnytė, be kita ko, kasmet žavinčios žiūrovus ir savo tautine apranga. Ona Auškalnienė – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto mokslo darbuotoja, Kėdainių rajono Akademijos kultūros centro folkloro ansamblio „Seklyčia” vadovė. Ansamblyje nuo ankstyvos vaikystės dainuoja ir dukra Rūta. Abiems – ir mamai ir dukrai patinka autentiška liaudies kūryba. Jos dainuoja ne tik koncertuodamos su folkloro ansambliu, bet ir duetu. „Bendra veikla suartina žmones, o dainavimas duetu – ypač”, – sako mama Ona Auškalnienė. Ansamblis atliko lietuvių liaudies dainas: „Ateis rudenėlis, neramios dienelės“ ir „Nėr man tėvelio“.

Nostalgišką ir lyrišką solisčių dainavimą scenoje pakeitė energingas ir jaunatviškas fortepijoninis duetas – seserys Teresė ir Lauryna Bukytės iš Biržų. Užaugusios šeimoje, kurios beveik visi nariai muzikuoja, groja kokiu nors instrumentu, merginos nuo pat mažumės noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose, koncertuose, festivaliuose ir konkursuose gimtajame mieste – Biržuose, Lietuvoje ir užsienyje, groja kaip solistės ir kameriniuose ansambliuose. O skambinti fortepijonu jas moko močiutė Dalia Bukienė (Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla). Malonu buvo klausytis sesių atliekamų kūrinių – Franzo Schuberto „Riterių maršas“, op.51, Nr. 1, ir Scott Joplin Regtaimas.

Dar vienas šeimyninis duetas – Čibirų kamerinis ansamblis – Judita Čibiraitė (kanklės) ir Jaunius Čibiras (akordeonas), daugelio respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatas, atstovaujantis Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklą (mokytojos Elena Berezina ir Eglė Stuokaitė). Nuolatinis, nuo pat 2016 metų, festivalio „Gaidų pynė“ dalyvis, duetas, mums matant, išaugo į puikų, darnų ansamblį, garsinantį savo mokyklą ir Lietuvą pasaulyje. Nors abu jaunuoliai savo pomėgiais ir charakteriu yra labai skirtingi, juos vienija meilė muzikai, skatinanti tobulinit savo profesinį meistriškumą ir siekti naujų aukštumų. Ansamblis atliko Barbara Kaszuba – „Vasaros takas“ ir Vaclovo Paketūro – Koncerto kanklėms III dalį.

Tradiciškai – koncerto pagrindiniu akcentu tapo profesionalių muzikų muzikuojanti šeima. Šiemet tai – Aistės Bružaitės (kanklės) ir Egidijaus Ališausko (birbynė) bei mažųjų Akvilės (balsas) ir Lukas (mušamieji) šeimos ansamblis.

Aistė Bružaitė ir Egidijus Ališauskas – vieni geriausių Lietuvos atlikėjų, tobulai įvaldę ir nenuilstamai populiarinantys unikalaus tembro ir galimybių lietuvių liaudies instrumentus – kankles ir birbynę. Lietuvoje ir užsienyje puikiai žinomi atlikėjai taip pat yra ir aktyvūs kultūrinio gyvenimo dalyviai, be kita ko – užimantys ir labai atsakingas pareigas – Aistė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų katedros vedėja, docentė, meno daktarė, Egidijus – Lietuvos kariuomenės orkestro meno vadovas, turintis majoro laipsnį. Abu – reiklūs ir rūpestingi pedagogai, mokantys vaikus ir jaunimą kankliavimo ir birbyniavimo paslapčių. Prieš septynerius metus susibūrę draugėn, jie tapo ir nuostabiu ansambliu, užburiančiu švelniu ir giliu garsu, instrumentų skambesio derme, ansamblio darna. Koncerto metu skambėję Alfonso Mikulskio tautinių dainų poema „Girios idilija – Lietuvos giružė“, Jono Švedo ir Juozo Gruodžio „Raliavimas“, Jono Švedo Baladė klausytojus apgaubė išskirtiniu muzikos švelnumu ir tarsi panardino į Lietuviško miško, pievų vėjo, jūros ošimo garsų pasaulį, palydėjo į nuostabią garsų kelionę, žadino jausmus ir vaizduotę.

Daug dėmesio ir laiko atlikėjai skiria taip pat ir savo jaunųjų atžalų muzikiniam lavinimui bei muzikavimo šeimoje tradicijų puoselėjimui. Ališauskų šeimoje – muzika tiesiog neatsiejama gyvenimo dalis. Dabar jie – dar ir žavus kvartetas su mažąja soliste dainininke Akvile priešakyje (mokytoja Sonata Kudžmienė, Vilniaus B. Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla), kurios dainavimas, pritariant tėvelių ir broliuko Luko (mušamieji) absambliui, nepaliko žiūrovų abejingų. Kvartetas, žaismingai pasivadinęs “Linksmąja šeimynėlė”, atliko Valentino Bagdono, Rūtos Budinavičienės, Miko Vaitkevičiaus ir Reginos Bočkienės dainas vaikams.

Jauki koncertinė valanda netruko prabėgti. Gražu girdėti ir matyti, kaip šeimos bendrauja scenoje, kaip mėgaujasi tuo, ką groja. Muzikuodamos jos padeda išsaugoti meilę širdyse, kviečia džiaugtis ir kūrybiškai žiūrėti į gyvenime iškylančius iššūkius. Ir ne tobulas kūrinio atlikimas čia svarbiausia, o tas buvimo kartu džiaugsmas. Juk muzika šeimose skamba nepaisydama net ir pandemijos.

Šiemet tai vienintelis Penktojo respublikinio muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė’2020“ koncertas. Didžioji festivalio renginių dalis, dėl pasaulį užklupusios pandemijos, perkelta į 2021 metus, tikintis palankesnių sąlygų kūrybinių bendruomenių susibūrimams ir veikloms. Šiuo nepaprastai gražiu koncertu šiemet palydėjome vasarą, tikėdamiesi, kad pavasario atėjimas neprailgs, ir visi vėl suisitiksime gausiu būriu pinti turtingą ir spalvingą gaidų pynę.

Festivalį organizuoja Šv. Kazimiero ordinas. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Stepono Kubecko nuotraukos.